admin@oldschoolties.co.za
Grey Kollege  | Grey College

Overview

GELOOF, HOOP, LIEFDE!
Die drie pilare waarop die grondslag van Grey Kollege, die derde oudste skool in Suid-Afrika, gebou is. Die grondslag van ‘n instansie wat daarvoor staan dat hy gebalanseerde leiers van môre die toekoms instuur. Leiers wat hulle eie besluite kan neem, maar ook geleer is om verantwoordelikheid te aanvaar vir die gevolge van elke besluit wat gemaak word.
“ Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” – Nelson Mandela

Send message
Cancel