admin@oldschoolties.co.za
Die Hoërskool DF Malan

Overview

DF Malan is ‘n toonaangewende Afrikaans-medium hoërskool wat leerders in ‘n veilige en waarde-gedrewe omgewing in hulle totaliteit ontwikkel om in ‘n snel-veranderende volwasse wêreld hulle plek vol te staan.

VISIE

DF Malan strewe daarna om ‘n innoverende en leidinggewende hoërskool te wees wat leerders geleenthede bied om met die nodige lewensvaardighede toegerus te word sodat hulle ‘n positiewe verskil in die samelewing maak.

MISSIE

Die skep van ‘n omgewing waar elke leerder op akademiese -, geestelike -, kulturele – en sportvlak kan ontwikkel deur innoverende bestuur, mentorskap, personeelvoorsiening en -ontwikkeling, navorsing en eksterne samewerking.

Waardes:

1. Verantwoordbaarheid

2. Respek

3. Integriteit

4. Empatie

5. Nederigheid

6. Diensbaarheid

Send message
Cancel